Home Material Our Portfolio Sale Agent Q&A About us Contact
Q&A
รวมรวบคำถามเกี่ยวโซลาร์โฮม

ข้อสงสัยเกี่ยวกับโซลาร์รูฟท็อป

1. การรับประกันอายุการใช้งาน

25 – 30 ปี


2. การรับประกันสินค้าและบริการ

- การติดตั้ง 2 ปี (เข้าตรวจเช็คระบบ,ล้างแผงโซลาร์เซลล์ฟรี 2 ครั้ง)

- รับประกันแผง 12 ปี คุณภาพ 25 ปี

- อินเวอเตอร์ 5 ปี

- อุปกรณ์อื่น ๆ 5 ปี


3. ค่าบำรุงรักษา การบริการอื่น ๆ หลังจากหมดประกัน

- 3kWp = 3,000 บาท /ครั้ง

- 5kWp = 5,000 บาท / ครั้ง

- 10kWp = 8,000 บาท / ครั้ง


4. ใช้เวลาในการติดตั้งกี่วัน

- ประมาณ 2-3 วัน


5. สามารถใช้ไฟที่ผลิตได้แค่ในช่วงเวลากลางวันใช่หรือไม่

- ใช่เพราะเป็นระบบออนกริตไม่มีแบตเตอรี่ในการจัดเก็บพลังงาน


6. ติดตั้งกี่ปีถึงคุ้มทุน

- 4-6 ปี แล้วแต่แพ็คเก็จที่ลูกค้าติดตั้ง


7. ต้องเปลี่ยนมิเตอร์หรือไม่

- ต้องเปลี่ยนมิเตอร์ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่จะขายไฟให้กับการไฟฟ้า หรือถ้าไม่ต้องการขายไฟลูกค้าต้องติดตัวกันไฟไหลย้อนกลับ (Zero export) ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


8. ถ้าติดตั้งมีการเสียภาษีหรือค่าอื่นๆ รายเดือนเพิ่มเติมไหมครับ

- ในการติดตั้งไม่มีการเสียภาษีอะไรเพิ่มเติมค่ะ


9. ติดโซลาร์เซลล์แล้วลดหย่อนภาษีได้ไหม

- ในกรณีที่ติดตามบ้านเรือนไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้


10. ในการยื่นเอกสารลูกค้าต้องดำเนินการเองไหม ต้องเตรียมอะไรบ้าง

ในการดำเนินการยื่นเอกสาร ทางทีมงานของเราเป็นคนดำเนินการค่ะ เอกสารที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม มีดังนี้

- 1. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ ( 5 ชุด )

- 2. สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า อย่างน้อย 2 เดือน ( 3 ชุด )

- 3. สำเนาโฉนดที่ดิน / สัญญาซื้อขาย( 3 ชุด )

- 4. เอกสารแบบโครงสร้างอาคารที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ ( 1 ชุด )

- 5. แผนที่สถานที่ติดตั้งงานโซลาร์เซลล์ ( 3 ชุด )

- 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชี ( 1 ชุด )


11. ต้องมีบิลค่าไฟเท่าไหรถึงจะติดตั้งแล้วคุ้มทุน

- 1.2kWp เหมาะสำหรับบ้านที่มีบิลค่าไฟตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ช่วยประหยัดได้มากถึง 600-700 บาท/เดือน คืนทุนประมาณ 6 ปี

- 3kWp เหมาะสำหรับบ้านที่มีบิลค่าไฟตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ช่วยประหยัดได้มากถึง 1,800 บาท/เดือน คืนทุนประมาณ 5-6 ปี

- 5kWp เหมาะสำหรับบ้านที่มีบิลค่าไฟตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ช่วยประหยัดได้มากถึง 3,000 บาท/เดือน คืนทุนประมาณ 4-5 ปี

- 10kWp เหมาะสำหรับบ้านที่มีบิลค่าไฟตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ช่วยประหยัดได้มากถึง 6,000 บาท/เดือน คืนทุนประมาณ 4 ปี


12. ถ้าแผงโซลาร์เซลล์ เกิดความเสียหาย แตก จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่

- ในกรณีที่ต้องเปลี่นแผงใหม่ ราคาจะอยู่ที่ 3,500 - 4,000 บาท /แผง


13. ถ้าอินเวอเตอร์ เกิดควาทเสียหายหรือชำรุด จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่

- ประมาณ 25,000 - 30,000 บาท


14. ในกรณีที่ติดตั้งต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าไหร่

- ในกรณีที่ติดตั้งต่างจังหวัดลูกค้าต้องจ่ายค่าเดินทางและค่าที่พักตามจริงให้กับทางทีมงาน ราคาจะขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด ในส่วนของเอกสารลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินยื่นเองในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทางทีมงานจะช่วยประสานงาน Support ให้ลูกค้าค่ะ


15. เมื่อไฟจากการไฟฟ้าดับ โซลาร์เซลล์จะยังใช้ได้รึเปล่า

- กรณีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับ แม้ว่าระโซลาร์เซลล์ยังจ่ายไฟปกติแต่กริดไทน์อินเวอร์เตอร์จะหยุดทำงานทันทีค่ะ เนื่องจาก อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด จะทำงานเมื่อมีไฟจากแผงโซลาร์เซลล์และมีไฟจากการไฟฟ้าเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าเวลาไฟดับแล้วเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาซ่อมไฟ อาจได้รับอันตรายได้ค่ะ


16. จะเช็คการผลิตโซลาร์ในการขายไฟได้อย่างไร?

- มิเตอร์ AMR ที่ทางการไฟฟ้าเข้ามาเปลี่ยนให้ ไม่สามารถเช็คการผลิตตามเวลาจริงได้ แต่ถ้าต้องการเช็ค ลูกค้าจะต้องติดเครื่องวัตต์มิเตอร์ (มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม) ซึ่งจะเช็ดได้เฉพาะ Load และ Solar ใช้ไปเท่าไหร่ในแต่วันเท่านั้น และนำมาบวก/ลบกัน (จะเป็นการประมาณการในการผลิตไฟในแต่ละวัน)

***อุปกรณ์ชุดนี้ไม่สามารถแสดงได้ว่าขายไฟฟ้าได้เท่าไหร่ เพราะการใช้ไฟและการผลิตโซลาร์ในแต่ละวันนั้นไม่เท่ากัน จึงจะไม่สามารถเช็คการขายไฟคืนจากส่วนต่างของการผลิตโซลาร์ได้ในแต่ละเดือน***

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเป็นตัวเเทน

1. อยากสมัครตัวแทนต้องทำยังไง มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ในการสมัครตัวแทนขาย Great Solar Home มีเงื่อนไขดังนี้

1. ตัวแทนต้องอาศัยอยู่ในระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร จากที่ตั้งบริษัท(สมุทปราการ

2. ตัวแทนต้องเข้ามาอบรมการขายที่บริษัท และทำสัญญาตัวแทนก่อนเริ่มงาน

3. ตัวแทนต้องทำยอดขายให้ได้ภายใน 3 เดือน หากไม่ได้จะถูกตัดสิทธิ์การเป็นตัวแทนขายอัตโนมัติ

4. สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและมีรหัสตัวแทนขายก่อนเริ่มงาน


2. เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)

2. แผนที่แสดงที่ตั้งบ้าน / ร้าน พร้อมภาพถ่าย (ไม่เกิน 3 เดือน)

3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง)


3. ตัวแทนขายต้องทำอะไรบ้าง

1. ตัวแทนขายต้องมีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ บริการ และการโฆษณา

2. ต้องมี Facebook Fanpage โดยทางทีมงานของเราจะเป็นคนสร้างให้กับตัวแทน และมีการสอนในการยิงโฆษณาเพื่อโปรโมทโพส ทางตัวแทนขายสามารถโพสสื่อโฆษณาเพื่อการขายโดยสามารถเอาจากเพจหลักมาโพสลงได้ (*หมายเหตุ : ตัวแทนขายไม่สามารถเปลี่ยนรูปปกเพจเองได้เนื่องจากทางทีมงานของเราจะเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละโปรโมชั่น)

3. ตัวแทนขายต้องเป็นผู้เก็บเอกสารต่าง ๆ กับลูกค้า ,ยื่นเอกสารให้กับหน่วยงานในเขตพื้นที่นั้น ๆ ที่ตัวแทนรับผิดชอบ


4. ในการเก็บเงินลูกค้าต้องเก็บแบบไหน

ทางบริษัทฯ จะเป็นตัวแทนในการเก็บเงินกับลูกค้าโดยตรงเท่านั้น และจะทำการโอนผลประโยชน์หรือผลตอบแทนให้ตัวแทนขายหลังจากส่งมอบงานภายใน 7 วัน


5. ค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนมีจ่ายยังไง

ค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน จะได้รับหลังจากที่งานติดตั้งบ้านลูกค้าเสร็จเรียบร้อยภายใน 7 วัน


6.หากมีปัญหาติดขัดหรือไม่สามารถตอบลูกค้าได้ในบางคำถามต้องทำอย่างไร

ทีมงานมีกลุ่มสำหรับตัวแทนและมีทีมดูแล หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามทางทีมดูแลได้ทันที

หรือติดต่อได้ที่ เบอร์ 094-626-6352

Line: @Solargodung

Facebook: Solar Godung คลังแสงอาทิตย์

© Copyright 2020 www.greatsolaahome.com All Rights Reserved.